Belgian Office, Taipei
Home Consulaire diensten Identiteitskaart

Identiteitskaart

Het Belgian Office, Taipei (BOT) geeft elektronische identiteitskaarten af aan bij hun ingeschreven Belgen:

 • eID: elektronische identiteitskaart voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar
 • Kids-ID: elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar

Deze eID en Kids-ID bezitten talrijke voordelen:

 • Handig formaat: ze heeft de grootte van een bankkaart
 • Laat toe te reizen naar meer dan 50 landen (meer weten)
 • Minder duur dan een paspoort: 20 EUR voor een eID, 10 EUR voor een Kids-ID
 • Blijft geldig in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
 • Laat bepaalde beveiligde handelingen op internet toe (als de certificaten geactiveerd zijn)

Over de eID

Wat is de geldigheidsduur van een eID?

De geldigheidsduur is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op het moment van de aanvraag: 

Leeftijd bij aanvraag Geldigheidsduur eID
Tussen 12 en 18 jaar
Tussen 18 en 75 jaar
Ouder dan 75 jaar
6 jaar
10 jaar
30 jaar

De eID blijft geldig:

 • in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

De eID verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente na augustus 2008 en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

Hoeveel kost een eID?

Een eID kost 20 EUR, ongeacht de leeftijd van de aanvrager.

Hoe kunt u een eID aanvragen?

Voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) zal u in persoon en op afspraak naar het BOT moeten komen (maak een afspraak via e-appointment). Hiervoor stuurt of mailt u het volgende  afspraakformulier (PDF, 100.68 KB) voor uw eID naar het BOT (taipei@diplobel.fed.be). 

U kan uw e-ID aanvragen bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, (2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. Dit is wel iets duurder (reken rond de 100 EUR, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente). De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.

Activatie eID

Elke Belgische burger die ingeschreven is in het consulaire bevolkingsregisters van het BOT kan zijn eID activeren in het BOT, in een andere consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De identiteitskaart en het certificaat kunnen enkel geactiveerd worden in aanwezigheid van de betrokkene. Dat betekent dat ook een eID van een minderjarige tussen 12 en 18 jaar enkel geactiveerd kan worden in aanwezigheid van die minderjarige. Voor de activatie brengt men de identiteitskaart en de PUK-code mee. De activatie van de identiteitskaart en certificaat is nodig om zich te kunnen aanmelden op Belgische overheidswebsites.

Voor meer informatie over de eID, klik hier.

 

Over de Kids-ID

Wat is de geldigheidsduur van een Kids-ID?

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

Ze verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt

Hoeveel kost een Kids-ID?

Een Kids-ID kost 10 EUR.

Hoe een Kids-ID aanvragen?

Om een Kids-ID te krijgen, zijn er twee mogelijkheden:

 • Uw kind is 6 of ouder, of jullie (= ouder en kind) willen de Kids-ID op het BOT aanvragen:
  Hiervoor stuurt of mailt u het volgende  afspraakformulier (PDF, 130.14 KB) voor uw Kids-ID naar het BOT (taipei@diplobel.fed.be). Vergeet niet de betaling van 10 EUR voor de Kids-ID, eventueel verhoogd met verzendingskosten nadat er een afspraak werd gemaakt. 
 • Uw kind is jonger dan 6 jaar en u vraagt de Kids-ID per briefwisseling:
  Hiervoor stuurt of mailt u het volgende  aanvraagformulier (PDF, 201.99 KB) voor uw eID op het BOT (taipei@diplobel.fed.be). Vergeet niet de betaling van 10 EUR voor de Kids-ID, eventueel verhoogd met verzendingskosten. 

U kan uw Kids-ID ook aanvragen bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, (2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. Dit is wel iets duurder (reken rond de 100 euro, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente). De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren. Opgelet: een aanvraag voor een Kids-ID bij een Belgische gemeente kan maar mits beide ouders aanwezig zijn - enkel zo kunnen we aannemen dat de wetgeving inzake het ouderlijk gezag van het land waar het Belgisch kind woont, gerespecteerd wordt. 

Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is. Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders. Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be(externe link).

Activatie Kids-ID

Elke Belgische burger die ingeschreven is in het consulaire bevolkingsregisters van het BOT, die een Belgisch kind heeft dat eveneens is ingeschreven in het consulaire bevolkingsregisters, kan de Kids-ID van zijn/haar kind activeren in het BOT of in een Belgische gemeente. De Kids-ID kan geactiveerd worden door de ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger) zonder aanwezigheid van het kind. De activatie van certificaten voor de Kids-ID is niet langer toegelaten voor kinderen jonger dan 12 jaar. Zodra de minderjarige de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, kunnen de certificaten op de Kids-ID geactiveerd worden, maar enkel in aanwezigheid van de minderjarige. Die moet zelf de kaart inbrengen in de kaartlezer en de PUK-code ingeven.

Voor meer informatie over de Kids-ID, klik hier.