Belgian Office, Taipei
Home Consulaire diensten Identiteitskaart

Identiteitskaart

Het Belgian Office, Taipei geeft elektronische identiteitskaarten af aan bij hun ingeschreven Belgen:

 • eID: elektronische identiteitskaart voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar
 • Kids-ID: elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar

Deze eID en Kids-ID bezitten talrijke voordelen:

 • Handig formaat: ze heeft de grootte van een bankkaart
 • Laat toe te reizen naar meer dan 50 landen (meer weten)
 • Minder duur dan een paspoort: 20 EUR voor een eID, 10 EUR voor een Kids-ID
 • Blijft geldig in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
 • Laat bepaalde beveiligde handelingen op internet toe (als de certificaten geactiveerd zijn)

 

Over de eID

Wat is de geldigheidsduur van een eID?

De geldigheidsduur is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op het moment van de aanvraag: 

Leeftijd bij aanvraag Geldigheidsduur eID
Tussen 12 en 18 jaar
Tussen 18 en 75 jaar
Ouder dan 75 jaar
6 jaar
10 jaar
30 jaar

De eID blijft geldig:

 • in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

De eID verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente na augustus 2008 en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

Hoeveel kost een eID?

Een eID kost 20 EUR, ongeacht de leeftijd van de aanvrager.

Hoe kunt u een eID aanvragen?

Mogelijk tot 11 juni 2021 - laatste dag dat het aanvraagformulier eID op uw beroepsconsulaat moet toekomen om te worden verwerkt.

U dient uw aanvraag eID op te sturen naar de consulaire beroepspost waar u bent ingeschreven.

Hiervoor stuurt u:

 1. Voor een aanvraag eID bij de consulaire beroepspost gebruikt u het volgende  aanvraagformulier (PDF, 1.05 MB)(This hyperlink opens a new window). U vult het bij voorkeur in op uw computer, drukt het af, en vervolledigt het met uw foto en handtekening.
 2. Uw betaling van 20 EUR (ga na bij uw consulaire beroepspost welke betaalmogelijkheden er zijn).
 3. Een pasfoto die voldoet aan de normen zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken(externe link).

Vanaf 21 juni 2021 zal u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) in persoon en op afspraak naar het uw beroepsconsulaat moeten komen.

U kan vanaf 21 juni 2021 uw e-ID aanvragen bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, (2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. Dit is wel iets duurder (reken rond de 100 EUR, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente).

De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.

Activatie eID

Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat  kan zijn eID activeren in de post waar hij/zij ingeschreven is, in een andere consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De identiteitskaart en het certificaat kunnen enkel geactiveerd worden in aanwezigheid van de betrokkene. Dat betekent dat ook een eID van een minderjarige tussen 12 en 18 jaar enkel geactiveerd kan worden in aanwezigheid van die minderjarige. Voor de activatie brengt men de identiteitskaart en de PUK-code mee. De activatie van de identiteitskaart en certificaat is nodig om zich te kunnen aanmelden op Belgische overheidswebsites.

Voor meer informatie over de eID, klik hier.

 

Over de Kids-ID

Wat is de geldigheidsduur van een Kids-ID?

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

Ze verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt

Hoeveel kost een Kids-ID?

Een Kids-ID kost 10 EUR.

Hoe een Kids-ID aanvragen?

Mogelijk tot 11 juni 2021 - laatste dag dat het aanvraagformulier Kids-ID op uw beroepsconsulaat moet toekomen om te worden verwerkt als uw kind 6 jaar of ouder is.

U dient de aanvraag voor een Kids-ID op te sturen naar de consulaire beroepspost waar het kind is ingeschreven.

 1. Voor een aanvraag Kids-ID bij de consulaire beroepspost gebruikt u het volgende  aanvraagformulier (PDF, 1.09 MB)(This hyperlink opens a new window). U vult het bij voorkeur in op uw computer, drukt het af, en vervolledigt het met de foto van het kind en uw handtekening.
 2. Uw betaling van 10 EUR (ga na bij uw consulaire beroepspost welke betaalmogelijkheden er zijn).
 3. Een pasfoto van het kind dat voldoet aan de normen zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken​(externe link).

Pas zodra het formulier, met foto en betaling aan de ambassade of consulaat is bezorgd, wordt de aanvraag verder afgehandeld.

 Vanaf 21 juni 2021 zal u en uw kind voor een Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het uw beroepsconsulaat moeten komen.

U kan vanaf 21 juni 2021 uw Kids-ID aanvragen bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, (2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. Dit is wel iets duurder (reken rond de 100 EUR, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente). De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.

Een aanvraag voor een Kids-ID bij een Belgische gemeente kan maar mits beide ouders aanwezig zijn - enkel zo kunnen we aannemen dat de wetgeving inzake het ouderlijk gezag van het land waar het Belgisch kind woont, gerespecteerd wordt. 

Voor kinderen jonger dan 6 kan de Kids-ID ook na 11 en na 21 juni 2021 nog worden aangevraagd met een opgestuurd aanvraagformulier.

Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be(externe link).

Activatie Kids-ID

Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat, die een Belgisch kind heeft dat eveneens is ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters, kan de Kids-ID van zijn/haar kind activeren in een consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De Kids-ID kan geactiveerd worden door de ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger) zonder aanwezigheid van het kind. De activatie van certificaten voor de Kids-ID is niet langer toegelaten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Zodra de minderjarige de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, kunnen de certificaten op de Kids-ID geactiveerd worden, maar enkel in aanwezigheid van de minderjarige. Die moet zelf de kaart inbrengen in de kaartlezer en de PUK-code ingeven.

Voor meer informatie over de Kids-ID, klik hier.