Belgian Office, Taipei

Geboorte

Waar moet een geboorte in het buitenland aangegeven worden en wat te doen met de buitenlandse geboorteakte?

De geboorte van een kind in het buitenland moet aangegeven worden bij de lokale overheid die een geboorteakte zal opmaken. Dit document wordt in België erkend indien de akte opgesteld werd door de bevoegde overheid en in de vorm die in dat vreemde land gebruikelijk is.

Een buitenlandse geboorteakte kan in België overgeschreven worden in de lopende registers van de burgerlijke stand van een gemeente. U kunt er dan altijd in België en op een eenvoudige manier afschriften of uittreksels van krijgen. Voor meer inlichtingen hierover raadpleeg de rubriek Akten van de burgerlijke stand.

Een Belgische beroepsconsulaire vertegenwoordiging in het buitenland buiten de Europese Unie kan in uitzonderlijke gevallen (binnen de 30 dagen van de geboorte) een geboorteakte opmaken voor Belgen die in het rechtsgebied geboren werden.

 
Hoe wordt de afstamming in Belgisch recht vastgesteld?

Voor meer inlichtingen hierover raadpleeg de rubriek Afstamming

 
Heeft mijn kind de Belgische nationaliteit?

Voor meer inlichtingen hierover raadpleeg de rubriek Nationaliteit

 
Welke familienaam draagt mijn kind?

Voor meer inlichtingen hierover raadpleeg de rubriek Naamgeving

 
Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: