Belgian Office, Taipei

Rijbewijs

Het Belgian Office, Taipei (BOT) heeft geen bevoegdheid inzake rijbewijzen.

Duplicata van rijbewijzen of internationale rijbewijzen kunnen enkel in België worden aangevraagd. U kan alle nodige informatie hierover terugvinden op volgende website: www.mobilit.belgium.be.

 
Rijden in Taiwan

Volgende informatie wordt ten indicatieve titel gegeven. Alvorens enige demarche te ondernemen, is het aangewezen om contact op te nemen met de Motor Vehicles Office om na te gaan aan welke voorwaarden uw Belgisch rijbewijs kan worden omgeruild.

Of u resident bent of niet, het is in ieder geval niet toegelaten om in Taiwan te rijden met uw Belgisch rijbewijs.

De te volgen procedure verschilt al naargelang de duur van uw verblijf in Taiwan.

1e geval: uw verblijft niet langer dan 30 dagen in Taiwan:

 • U mag enkel rijden op basis van uw geldig Belgisch internationaal rijbewijs.

2e geval: u verblijft langer dan 30 dagen in Taiwan

1e mogelijkheid

U vraagt bij het Motor Vehicles Office, een international driving licence permit aan. Deze vergunning wordt in uw Belgisch internationaal rijbewijs aangebracht. De afgifte ervan gebeurt onmiddellijk en is kosteloos. De vergunning is geldig voor maximaal één jaar met dien verstande dat de geldigheidsduur van de vergunning, de geldigheidsduur van uw internationaal rijbewijs en/of verblijfsvergunning niet mag overschrijden. Indien de geldigheidstermijn van de twee laatstgenoemde documenten minder is dan één jaar, zal de geldigheidsduur van de vergunning gelijk zijn aan de geldigheidsduur van het document dat het eerst vervalt.

Welke documenten moet u voorleggen:

 • Uw Taiwanese verblijfsvergunning (Alien Resident Certificate) of uw permanente verblijfskaart
 • Uw origineel Belgisch internationaal rijbewijs
 • Uw paspoort
 • Eén recente pasfoto, minder dan 6 maand oud, in kleur of zwart/wit, vooraangezicht, zonder hoofddeksel (3cm op 2,5cm)

2e mogelijkheid

U wisselt uw Belgisch rijbewijs om in een Taiwanees rijbewijs bij het Motor Vehicles Office.

Welke documenten moet u voorleggen:

 • Uw Taiwanese verblijfsvergunning (Alien Resident Certificate) of uw permanente verblijfsvergunning (+ kopij). De geldigheidsperiode van uw verblijfsvergunning moet langer zijn dan één jaar.
 • Uw Belgisch paspoort (+ kopij)
 • Een medisch attest afgeleverd door een openbaar ziekenhuis waarin wordt bevestigd dat u de nodige onderzoeken hebt ondergaan tot het bekomen van het rijbewijs. De formulieren hiervoor kan u bekomen bij Motor Vehicls Office.
 • Twee recente pasfoto’s, minder dan 6 maand oud, in kleur of zwart/wit, vooraangezicht, zonder hoofddeksel (3cm of 2,5cm)
 • Een document waaruit de authenticiteit van uw Belgisch rijbewijs blijkt (voor meer informatie hierover kan u contact opnemen met het BOT - tel. +886.2.2715.1215).
 • Kosten verbonden aan de omwisseling naar het Taiwanese rijbewijs: 200 NT$. Indien uw dossier volledig is, verkrijgt u het Taiwanese rijbewijs onmiddellijk. De geldigheid ervan is afhankelijk aan de geldigheid van uw verblijfsvergunning (Alien Resident Certificate).